TFT terapi

Et redskab til at reducerer eller i bedste fald fjerne angst, forbier, stress, alleriger, traumer m.m..

TFT = Tanke, følelse, terapi. En tanke uden følelse bag giver ingen reaktion i kroppen og giver derfor ikke problemer. Men hvis der bliver koblet et følelse på tanken kan dette forårsage forbier, stress allergier m.m.. Hvis man f.eks. ser en edderkop uden at koble en følelse på, er det jo bare en edderkop. Hvis man derimod ser en edderkop og f.eks. kopler følesen “frygt” på, har man en forbi. Med TFT kan man fjerne denne kobling af tanke og følelse og derved fjerne forbien.