Clairvoyance

Jeg har været clairvoyant rådgiver siden 2004, hvor jeg tog uddannelsen i clairvoyance for at lære bedre at kunne se, høre og føle. Dette satte skub i min åndelige udvikling og jeg har herefter også undervist i clairvoyante evner.

Clairvoyance er et fransk ord og betyder “klarsyn”. Det er et udtryk for en særlig følsomhed for de vibrationer vi mennesker udsender. Disse vibrationer indeholder informationer om vort følelsesliv og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner. Mennesker med disse egenskaber kalder vi “Clairvoyante”.

Clairvoyante kan “aflæse” disse informationer og kan komme i kontakt med vores åndelige guider og skytsånd. Den clairvoyante kan desuden komme i kontakt med afdøde familiemedlemmer, venner og andre afdøde, der har en besked, for at hjælpe i den aktuelle situation.

Det skal bemærkes, at den clairvoyante ikke “kalder” på de afdøde, men de kommer selv tilstede for at hjælpe under clairvoyancen, såfremt det er nødvendigt. Clairvoyance må derfor ikke forveksles med spiritisme og magi, hvor man hidkalder afdøde på forskellig vis.

Vi har alle en skytsengel, en eller flere åndelige guider og et højere selv. De er vores kontakt til den åndelige verden. Vi besidder alle en indre visdom og intuition, men vi har ikke alle lige let ved at forstå de signaler, der udsendes fra den åndelige verden og vores guider og skytsengel. Derfor kan man gøre brug af mennesker med stærkt udviklede sanser, der har adgang til informationer, der ikke er fysisk håndgribelige. Dette er den clairvoyante rådgivers speciale.

Pris for clairvoyance: 650 kr.

Udviklingsforløb

Træning og opmærksomhed på naturlige psykiske evner

Vil du lære at bruge dine psykiske evner eller har du allerede en uddannelse, som du ikke bruger grundet frygt eller anden modstand, så er dette forløb måske lige noget for dig. Du vil få grundlæggende læring om den spirituelle verden, lære at håndtere alt det uhåndgribelige og blive fortrolig med dine psykiske evner.

Meditation – bøn – aura – sjælen – tankens kraft – egoet – chakraer – clairvoyance – medieskab – åndelige vejledere og meget mere…

Forløbet foregår over 6 weekender og 6 hverdagsaftener. En tirsdag i hver måned kl.19.00 – 21.30 og en lørdag & søndag hver måned kl. 10.00 – 17.00.

Start: Datoen laves når der er mindst 6 tilmeldinger. Alle medbringer kalender første gang og der aftales datoer for hele forløbet.

Under forløbet er der mulighed for gratis behandling med tankefeltterapi, hvis der opstår angst og modstand i udviklingen af de psykiske evner.

Pris: 12.000 kr

Kaffe, the, frugt og snack er incl.

Sted: Helse Center “Få det bedre” Bønstrupvej 11, 6850 Vamdrup

Tilmelding: 22946073 eller nc@tft-terapi.dk