Kort om TFT

Tanke Felt Terapi er en hurtig teknik til at reducere og fjerne følelsesmæssige ubehag og flere former for fysisk ubehag.

Tanke felt terapi, også kaldet TFT er en målrettet terapi til frigørelse af såvel fysisk som psykisk ubehag, traumer, fobier, nervøsitet, angst, stress, depression, jalousi, ordblindhed, vrede, sorg m.fl. TFT virker gennem stimulation af kroppens energibaner – meridianer. Der benyttes ikke nåle eller massage, men en let banken forskellige steder på kroppen samtidig med, at klienten tænker på sit ubehag. Resultatet er forbløffende og problemer forsvinder i mange tilfælde efter få behandlinger.

Behandlingen består i, at TFT-terapeuten hjælper klienten til, at frembringe den situation, hvor han/hun føler ubehag. Mens klienten mærker ubehaget, påvirker terapeuten meridianbaner og ophæver dermed de fejlenergier, der er forårsager ubehaget. Klienten vil, efter en TFT behandling omhandlende et traume, en fobi eller et tilbagevendende uønsket reaktionsmønster, selvfølgelig have en erindring om problemet, men uden at have en følelsesmæssig eller fysisk reaktion på det, såsom koldsved, kvalme, svimmelhed, gråd eller andre former for ubehag. Nogle oplever endda pludselig at kunne smile af deres tidligere reaktioner.

TFT fjerner ikke evnen til, at frembringe rationel frygt – den er livsnødvendig! – Men den fjerner den irationelle frygt, der stammer fra længst overståede begivenheder eller tanker.

TFT blev udviklet af psykologen Roger J. Callahan i 1980 i desperation over manglende varige behandlings resultater. Han følte en stor frustration over de manglende resultater og ikke mindst tilbagevendende problemer, som han oplevede hos sine klienter. TFT er under stadig udvikling verden over og benyttes i stigende grad af både holistiske behandlere, psykologer, psykoterapeuter m.fl.

Terapiformen kombinerer Østens meridianlære (akupunkturpunkter) med kinesiologi, NLP og moderne psykologisk samtaleterapi.

Ved at klienten fokuserer på problemet under samtaleterapien, aktiveres samtidig meridianerne langs kroppen med en let banken på bestemte akupunktur punkter og igangsætter herved en proces i både krop og psyke. Det vil sige, at det, der sker i sindet, sker også i kroppen og omvendt. Forudsætningen for en vellykket behandling er, at helheden behandles, ikke kun enkelte dele af krop og sind.

TFT underbygges af videnskabelige studier, blodanalyser, test og HRV (heart rate variability).

Behandling kan foregå hos Få det bedre i Vamdrup, i eget hjem eller via internettet/skype.
Pris pr. behandling á 1-1½ time: 650 kr.

Ring på tlf.: 22 94 60 73 og få mere viden omkring TFT og dens virkning.

Argentinsk studie af Tankefelt Terapi

Foreløbig rapport af Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD.

Studiet
Hele studiet omfattede mere end 29.000 patienter behandlet på 11 institutioner i Argentina og Uruguay gennem en periode på 14 år. I alt deltog 34 terapeuter.

Alle patienterne gennemgik først diagnostiske undersøgelser, derefter blev de inddelt i tilfældige grupper og modtog forskellige typer behandling. Dertil kommer efterundersøgelser foretaget efter 1, 3, 6 og 12 måneder.

Rapportens forfattere har kommenteret studiet og bemærker at de kliniske forsøg der omtales, anses for, at være et pilotprojekt – en indledning til et egentligt videnskabeligt studie.

Forsøgene blev således i første omgang ikke gennemført med offentliggørelse for øje. Især bør det bemærkes at ikke alle variable, der skal kontrolleres i et grundigt forsøg blev fulgt. F.eks. blev forsøgets kriterier ikke præcist defineret og rapportering var rimelig uformel, siger de. Imidlertid var resultaterne så bemærkelsesværdige at de valgte at publicere studiet.

Sammenligning med Kognitiv adfærdsterapi + Psykofarmaka

En undergruppe i dette store studie bestod af 5.000 patienter som led af forskellige typer angst. Halvdelen blev behandlet med TFT (gruppe A), resten med kognitiv adfærdsterapi samt medikamenter (gruppe B).

•I gruppe A var der en bedring hos 90% og i gruppe B hos 63%.

•I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%.

•I gruppe A var gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15.

Efter undersøgelsen viste færre i gruppe A tilbagefald (tal ikke opgivet).

Der blev ikke påvist nogen bivirkninger ved brug af TFT.